Kupię połamane drogowe płyty betonowe typu MON i inne.