Kopia dow. rejestracyjnego 1:1, modyfikowanie, dodatkowe wpisy